Mănăstirea Râşca

Adresa:   Comuna Râşca, Jud. SUCEAVA.
Acces:   - DN 2 (E20) Fălticeni spre N-E după 10 km dreapta pe DN 15C Boroaia (6 km). După 5 km stânga la Orţăşti (2 km), apoi 5 km până la Râşca.
- DN 15C Târgu Neamţ spre Nord 12 km până la Poiana. Dupa 2 km dreapta la Orţăşti,  apoi 5 km până la Râşca.
Hram:   Sfântul Nicolae - 6 Decembrie.

            Ansamblul de la Mănăstirea Râşca situat pe valea râului cu acelaşi nume, este construit în mai multe etape. În 1512 Bogdan al III-lea a zidit chiliile, iar în 1540 episcopul Romanului Macarie, împreună cu logofătul Ioan şi Teodor Balş, a zidit biserica cu hramul "Sf. Nicolae". Din porunca domnitorului Petru Rareş, în jurul bisericii se construiesc ziduri înalte şi puternice cu creneluri şi turn, lucrare terminată în 1542. Biserica este de mici dimensiuni, cu fresce bogat aurite. În perioada 1611-1617 marele vornic Costea Bacioc adaugă un impunător exonarthex mărind considerabil capacitatea edificiului. Iniţial construcţia era de plan triconc (având turla originală pe naos, în prezent cea de-a doua turlă se află pe pridvorul închis. În biserică sunt icoane vechi şi lespezi funerare (sec. XV-XVI).
           Pictura interioară şi exterioară a fost executată în 1551-1554. Planul iconografic şi compoziţional păstrează datele iniţiale mai cu seamă în altar (Sf. Nicolae) şi naos (Înmulţirea pâinilor). Este remarcabil Tabloul votiv (domnitorul Petru Rareş şi familia sa.
            Pictura exterioară, datorată lui Stamatello Cotronas (1552), se menţine relativ bine pe faţada sudică (Scara lui Ioan Climax, Judecata de Apoi, Viaţa Sf. Antonie).
           Într-o cameră din clopotniţa Mănăstirii Râşca, a stat închis timp de şase luni marele istoric şi om de stat Mihail Kogălniceanu, surghiunit în anul 1844 din porunca domnitorului Sturza.